kreatywność

Oferta dla szkół i przedszkoli


Zapraszamy do Centrum Rozwoju Talentów przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie w przyjaznej i twórczej atmosferze dzieci odkryją tajniki sztuk: rysunku, malarstwa, muzyki, tańca i teatru. W jednej chwili nasze centrum zamienimy w pracownie wielkich artystów, gdzie dzieci będą mogły poznać zarówno historię sztuki, jak i proces powstawania różnorodnych dzieł.

Pracownia muzyczna
Oferujemy Państwu cykl Koncertów Edukacyjnych, prezentujących różne instrumenty klasyczne, kierunki w muzyce oraz techniki improwizacyjne. Uczestnicy koncertu będą mogli aktywnie uczestniczyć w powstawaniu dzieł muzycznych, nabędą podstawowych umiejętności z zakresu muzycznego savoir vivrei poznają różne interesujące historie dotyczące znanych kompozytorów. Muzyka przedstawiana podczas koncertu będzie tworzona na żywo przez uznanych trójmiejskich artystów, co dodatkowo zbuduje w dzieciach poczucie estetyki. Humorystyczne scenki podczas koncertu pozwolą dzieciom cieszyć się z muzyki klasycznej i przełamią stereotyp nudy podczas koncertów.

Pracownia plastyczna
Oferujemy Państwu cykl spotkań ze sztuką w formie warsztatów plastycznych połączonych z wykładami z zakresu historii sztuki. Podczas zajęć dzieci będą mogły w przyjazny i naturalny sposób zetknąć się z różnymi technikami form plastycznych takimi jak: malarstwo, rysunek, linoryt, rzeźba i tym podobne. Będziemy przenosić się w świat historycznego malarstwa, poznając estetykę każdej z epok i tworząc próby naśladowania artystów żyjących w danym okresie. Dzięki temu dzieci otworzą się na sztukę, w bardziej świadomy sposób będą ją odbierać, łatwiej rozumiejąc kontekst kulturowy danych epok. A dzięki pracy własnej podczas warsztatów dzieci będą miały wiele satysfakcji i zabawy.

Pracownia taneczna
Oferujemy Państwu cykl spotkań prezentujących różnorodne style taneczne rozpoczynając od baletu i najstarszych form tańca aż do tańca współczesnego. Praktyczne poznawanie tej dziedziny sztuki wpłynie pozytywnie na rozwój uczestników, pokaże przyjemną formę wysiłku fizycznego. W proponowanych przez nas zajęciach dzieci rozładują napięcia związane z codziennym stresem, zrelaksują się i nabiorą sił do dalszej nauki. Poznają historię tańca oraz kontekst kulturowy, w którym jest on osadzony. Dzięki własnym doświadczeniom lepiej zapamiętają przekazaną podczas zajęć wiedzę dotyczącą sztuk tanecznych.

Pracownia teatralna
Oferujemy Państwu cykl spotkań z dziedziny teatru. Formuła naszych spotkań bazować będzie na widowisku teatralnym współtworzonym na żywo wraz z uczestnikami. Dzięki temu dzieci nie tylko będą miały przyjemność estetyczną z odbioru sztuki, ale także nauczą się podstawowych zasad występowania na scenie, technik aktorskich oraz okazywania emocji. Teatr jako synteza wszystkich sztuk pozwoli wielotorowo rozwijać umiejętności uczestników. Zarówno poprzez kontakt z literaturą danych epok, poszukiwaniu zawartego w nich przesłania oraz przekładaniu odkrytych treści na etiudy. Każde spotkanie uzupełnione będzie pogadanka na temat omawianego okresu z historii teatru oraz metod i form aktorskich zastosowanych danego dnia.

Proponowany przez nas cykl spotkań obejmuje 9 lekcji raz w miesiącu lub jednorazowe spotkania na wybrane przez Państwa tematy.
Koszt zajęć ustalamy indywidualnie, w zależności od wybranych zajęć i ilości spotkań.
Zajęcia możemy zorganizować zarówno w naszej siedzibie, jak i u Państwa w szkole.