kreatywność

Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna
21.12.2022 - 01.01.2023

Drodzy Rodzice, przypominamy, że od 21.12.2022 do 01.01.2023 w naszych placówkach obowiązuje przerwa świąteczna, co oznacza, że na ten okres zajęcia stałe są wstrzymane.

Zapraszamy jednak na nasze BEZPŁATNE WARSZATY CHOINKOWE, które odbędą się w dniach 21.12.2022 i 22.12.2022  i są dedykowane naszym uczniom. 

Zapisy oraz informacje:

https://www.sztukarium.pl/news/warszatychoinkowe

Zapraszamy także na koncert naszych uczniów (klasa JUNIOR PIANO, pianina i wiolonczeli) w środę 21.12.2022 od godz 17.00 w sali 2.4.

PŁATNOŚCI W GRUDNIU

Przypominamy, że opłata za zajęcia jest stałą miesięczną kwotą i jest to rata miesięczna za konkretną ilość zajęć w kursie (których średnio wypada 4 w miesiącu). Przerwy są rozplanowane tak, aby na wszystkich kursach w ramach całego roku szkolnego odbyło się 36 zajęć (uwzględniając przerwę feryjną)  lub 38 zajęć (nie uwzględniając przerwy feryjnej), co daje średnio 4 zajęcia w miesiącu (za wyjątkiem miesięcy wrzesień i styczeń, gdzie opłata jest pomniejszona). W czerwcu wypadają 3 zajęcia, lecz dodatkowym 4 spotkaniem jest koncert końcoworoczny połączony z festynem dla naszych uczniów, a w przypadku zajęć indywidualnych w czerwcu przewidziana jest dodatkowa lekcja w postaci próby do koncertu. Mniejszą ilość zajęć w grudniu rekompensuje większa ilość zajęć w styczniu (poniedziałki i wtorki), listopadzie i marcu (środy), marcu (czwartki i piątki).

ŻYCZYMY ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!